20 Σεπ 2022

Σύσταση επιτροπής διεπιστημονικής υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.)

 

Αγαπητοί γονείς,

Στο σχολείο μας, στα πλαίσια των δράσεων του Σχολικού Δικτύου Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.), έχει συσταθεί Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.), η οποία απαρτίζεται από το Διευθυντή του σχολείου, την Κοινωνική Λειτουργό (κ. Σκεπάρνη Ευαγγελία), την Ψυχολόγο (κ. Μανδυλά Μαρία Αικατερίνη), τη Δασκάλα του Τμήματος Ένταξης (κ. Κωνσταντίνου Κανέλλα) και τον/την εκάστοτε εκπαιδευτικό τάξης και θα λειτουργεί σε πλήρη σύνθεση κάθε Τρίτη.

Σκοπός της Ε.Δ.Υ. είναι η ενδυνάμωση, η υποστήριξη και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών της σχολικής κοινότητας συμπεριλαμβανομένων των μαθητών/τριών, των εκπαιδευτικών και των γονέων.

Στα πλαίσια της δράσης της Ε.Δ.Υ., θα πραγματοποιείται παρατήρηση μέσα στην τάξη, γνωριμία με μαθητές/τριες, ομαδικές και ατομικές συναντήσεις, συνεργασία με το προσωπικό του σχολείου και ατομικές συναντήσεις με γονείς μαθητών.

Οι γονείς που επιθυμούν επικοινωνία με την Κοινωνική Λειτουργό και την Ψυχολόγο, για θέματα που αφορούν τους/τις μαθητές/τριες του σχολείου παρακαλούμε να απευθύνονται στον/στην εκπαιδευτικό της τάξης, οι οποίοι θα διαβιβάζουν το αίτημά τους ή αποστέλλοντας mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση edy19dimira@gmail.com.

Με εκτίμηση η Διεπιστημονική Επιτροπή Υποστήριξης

του 19ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου