19 Οκτ 2022

Επιλογή σημαιοφόρου και παραστατών

Στo Ηράκλειο και στο γραφείο του 19ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου, σήμερα Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 13:30, ο Σύλλογος Διδασκόντων του Σχολείου συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του Διευθυντή του Σχολείου με θέμα: « Επιλογή σημαιοφόρων και παραστατών για το σχολικό έτος 2022-2023».

Αφού έλαβε υπ’ όψη του τη με Α.Π. Φ7/ΦΜ/143840/Δ1/ 21- 10-2020 Υπουργική απόφαση σχετική με τη διαδικασία επιλογής σημαιοφόρων, προχώρησε στις απαραίτητες κληρώσεις μεταξύ των τμημάτων και μαθητών αυτών και

αποφασίζει ομόφωνα ότι

Σημαιοφόρος και παραστάτες για το χρονικό διάστημα από σήμερα μέχρι 31 Ιανουαρίου θα είναι:

Σημαιοφόρος: Αντωνόπουλος Παντελαιήμων                 τμήμα Στ2

Παραστάτες: 1 Καλαϊτζάκη Χριστίνα                                τμήμα Στ2

                   2. Καρβουναράκης Μιχαήλ                        τμήμα Στ2

                   3. Κουμάκη Μαρία                                     τμήμα Στ2

                   4. Ταβερναράκης Κων/νος                         τμήμα Στ2

                   5. Χριστινάκης Πέτρος                               τμήμα Στ2

Σημαιοφόρος και παραστάτες από 1 Φεβρουαρίου μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους θα είναι :

Σημαιοφόρος: Δρυμησκιανάκη Ναταλία                     τμήμα Στ1

    Παραστάτες: 1. Τσομπανάκης Γεώργιος                     τμήμα Στ1

                           2. Κουβαδάκης Αντώνιος                       τμήμα Στ1

                       3. Μαρίνι Πετρέφ                                   τμήμα Στ1

                      4. Λουίζος Ελευθέριος                            τμήμα Στ1

                      5. Βεγοπούλου Ευαγγελία                      τμήμα Στ1

Για την κατάθεση στεφάνων ορίζεται ο μαθητής Μανουσάκης Μιχαήλ από 11-9-2022 μέχρι 31-01-2023 ενώ για το δεύτερο εξάμηνο ορίζεται η μαθήτρια Καράλη Άννα

Συγχαίρουμε τους μαθητές που κληρώθηκαν.

Συγχαίρουμε όμως και όλους τους υπόλοιπους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης για την προσπάθειά τους ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα οποιαδήποτε κλήρωσης. Σημασία εξάλλου δεν έχει αυτό καθ΄ αυτό το αποτέλεσμα όσο η πορεία, η διαδρομή που ακολουθεί ο καθένας μας για την κατάκτηση του στόχου του.                   

                                                       

                                                     Ο Δ/ντής του Σχολείου

    Χαχλάκης Ιωάννης