23 Φεβ 2023

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου εγγράφονται για το σχολικό έτος 2023-2024, υποχρεωτικά, όσοι μαθητές γεννήθηκαν από 1-1-2017 έως 31-12-2017.

Για την εγγραφή στην Α΄ τάξη απαιτούνται:

  1. Το βιβλιάριο υγείας του μαθητή ή προσκόμιση άλλου εγγράφου στο οποίο θα φαίνονται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια

  2. Αποδεικτικό στοιχείο στο οποίο να φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (λογαριασμός ΔΕΗ με όνομα παρόχου το ονοματεπώνυμο του γονέα του μαθητή, Ε1 φορολογικού έτους 2022, μισθωτήριο).

  3. Βεβαίωση φοίτησης Νηπιαγωγείου, η οποία εκδίδεται από το νηπιαγωγείο που φοιτά το παιδί και θα προσκομιστεί από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του μαθητή για την εγγραφή του στο δημοτικό

  4. Αίτηση εγγραφής, θα συμπληρωθεί στο σχολείο.

  5. Υπεύθυνη δήλωση, του γονέα που δε θα προσέλθει στον χώρο μας ότι συναινεί για την εγγραφή του παιδιού στο σχολείο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής

  6. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας θα σας δοθεί από το Σχολείο και θα μας το προσκομίσετε τον Σεπτέμβριο

Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται από 1 έως 20 Μαρτίου 2023 κάθε ημέρα από τις 8:30 έως 11:30.

Επισημαίνουμε ότι:

Α) Το Πιστοποιητικό γέννησης του υποψήφιου μαθητή για την εγγραφή, θα αναζητηθεί από το σχολείο.

Β) Όποιοι γονείς επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά στο Ολοήμερο πρόγραμμα αρκεί η συμπλήρωση της σχετικής αίτησης-δήλωσης. Δεν απαιτούνται επιπλέον δικαιολογητικά.

    Γ) Εδώ θα βρείτε τον πολεοδομικό χάρτη με τα όρια της περιοχής του σχολείου.

 
 
Με εκτίμηση,

Ο Δ/ντής του Σχολείου

Χαχλάκης Γιάννης

19 Οκτ 2022

Επιλογή σημαιοφόρου και παραστατών

Στo Ηράκλειο και στο γραφείο του 19ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου, σήμερα Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 13:30, ο Σύλλογος Διδασκόντων του Σχολείου συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του Διευθυντή του Σχολείου με θέμα: « Επιλογή σημαιοφόρων και παραστατών για το σχολικό έτος 2022-2023».

Αφού έλαβε υπ’ όψη του τη με Α.Π. Φ7/ΦΜ/143840/Δ1/ 21- 10-2020 Υπουργική απόφαση σχετική με τη διαδικασία επιλογής σημαιοφόρων, προχώρησε στις απαραίτητες κληρώσεις μεταξύ των τμημάτων και μαθητών αυτών και

αποφασίζει ομόφωνα ότι

Σημαιοφόρος και παραστάτες για το χρονικό διάστημα από σήμερα μέχρι 31 Ιανουαρίου θα είναι:

Σημαιοφόρος: Αντωνόπουλος Παντελαιήμων                 τμήμα Στ2

Παραστάτες: 1 Καλαϊτζάκη Χριστίνα                                τμήμα Στ2

                   2. Καρβουναράκης Μιχαήλ                        τμήμα Στ2

                   3. Κουμάκη Μαρία                                     τμήμα Στ2

                   4. Ταβερναράκης Κων/νος                         τμήμα Στ2

                   5. Χριστινάκης Πέτρος                               τμήμα Στ2

Σημαιοφόρος και παραστάτες από 1 Φεβρουαρίου μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους θα είναι :

Σημαιοφόρος: Δρυμησκιανάκη Ναταλία                     τμήμα Στ1

    Παραστάτες: 1. Τσομπανάκης Γεώργιος                     τμήμα Στ1

                           2. Κουβαδάκης Αντώνιος                       τμήμα Στ1

                       3. Μαρίνι Πετρέφ                                   τμήμα Στ1

                      4. Λουίζος Ελευθέριος                            τμήμα Στ1

                      5. Βεγοπούλου Ευαγγελία                      τμήμα Στ1

Για την κατάθεση στεφάνων ορίζεται ο μαθητής Μανουσάκης Μιχαήλ από 11-9-2022 μέχρι 31-01-2023 ενώ για το δεύτερο εξάμηνο ορίζεται η μαθήτρια Καράλη Άννα

Συγχαίρουμε τους μαθητές που κληρώθηκαν.

Συγχαίρουμε όμως και όλους τους υπόλοιπους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης για την προσπάθειά τους ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα οποιαδήποτε κλήρωσης. Σημασία εξάλλου δεν έχει αυτό καθ΄ αυτό το αποτέλεσμα όσο η πορεία, η διαδρομή που ακολουθεί ο καθένας μας για την κατάκτηση του στόχου του.                   

                                                       

                                                     Ο Δ/ντής του Σχολείου

    Χαχλάκης Ιωάννης

                                                                

20 Σεπ 2022

Σύσταση επιτροπής διεπιστημονικής υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.)

 

Αγαπητοί γονείς,

Στο σχολείο μας, στα πλαίσια των δράσεων του Σχολικού Δικτύου Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.), έχει συσταθεί Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.), η οποία απαρτίζεται από το Διευθυντή του σχολείου, την Κοινωνική Λειτουργό (κ. Σκεπάρνη Ευαγγελία), την Ψυχολόγο (κ. Μανδυλά Μαρία Αικατερίνη), τη Δασκάλα του Τμήματος Ένταξης (κ. Κωνσταντίνου Κανέλλα) και τον/την εκάστοτε εκπαιδευτικό τάξης και θα λειτουργεί σε πλήρη σύνθεση κάθε Τρίτη.

Σκοπός της Ε.Δ.Υ. είναι η ενδυνάμωση, η υποστήριξη και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών της σχολικής κοινότητας συμπεριλαμβανομένων των μαθητών/τριών, των εκπαιδευτικών και των γονέων.

Στα πλαίσια της δράσης της Ε.Δ.Υ., θα πραγματοποιείται παρατήρηση μέσα στην τάξη, γνωριμία με μαθητές/τριες, ομαδικές και ατομικές συναντήσεις, συνεργασία με το προσωπικό του σχολείου και ατομικές συναντήσεις με γονείς μαθητών.

Οι γονείς που επιθυμούν επικοινωνία με την Κοινωνική Λειτουργό και την Ψυχολόγο, για θέματα που αφορούν τους/τις μαθητές/τριες του σχολείου παρακαλούμε να απευθύνονται στον/στην εκπαιδευτικό της τάξης, οι οποίοι θα διαβιβάζουν το αίτημά τους ή αποστέλλοντας mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση edy19dimira@gmail.com.

Με εκτίμηση η Διεπιστημονική Επιτροπή Υποστήριξης

του 19ου Δημοτικού Σχολείου ΗρακλείουΕκδήλωση με αφορμή την Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο

 

Αγαπητοί γονείς,

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδος Κινητικότητας 2022, ο Δήμος Ηρακλείου, σε συνεργασία με την MKS Διαφημιστική και την Τροχαία Ηρακλείου, οργανώνει εκδηλώσεις με θέμα την κινητικότητα. Θα έχουμε την χαρά και την τιμή να τους φιλοξενήσουμε στο σχολείο μας την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022, την Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, και θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα και τις λεπτομέρειες της εκδήλωσης.

Η δράση χωρίζεται σε δύο μέρη και περιλαμβάνει:

1 Την προσέλευση των μαθητών και των μαθητριών την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022 στο σχολείο με το ποδήλατο. Τόπος συγκέντρωσης των μαθητών και των μαθητριών μας με τα ποδήλατα τους θα είναι το πάρκο Μικράς Ασίας, στις 8:00 το πρωί.

Οι μαθητές/τριες θα αναχωρήσουν από το πάρκο της Μικράς Ασίας με συνοδεία της τροχαίας, στις 8.15 και ακολουθώντας τη διαδρομή: Πάρκο Μικράς Ασίας- Λεωφόρος Κνωσού, κυκλικό της Cocomat- Κνωσού θα προσέλθουν στο Σχολείο από την ανατολική είσοδο (επί της Κνωσού). Με την άφιξη μας στο σχολείο τα ποδήλατα θα φυλαχθούν στον αύλειο χώρο μπροστά από την «αίθουσα πολλαπλών» τα οποία και θα παραλάβουν οι μαθητές με τη λήξη του προγράμματος στις 13:15. Στόχος της δράσης είναι να δοθεί το μήνυμα της «ημέρας χωρίς αυτοκίνητο».

2.Το δεύτερο μέρος της δράσης αφορά ενημερωτικά παιχνίδια και δράσεις από την τροχαία Ηρακλείου στον προαύλιο χώρο του σχολείου. Εκεί θα πραγματοποιηθεί το διαδραστικό βιωματικό παιχνίδι με τίτλο «Ο κ. ΚΟΚ στο Survivor». Σκοπός του παιχνιδιού είναι η εκμάθηση των βασικών κανόνων συμπεριφοράς κατά τη κυκλοφορία στους δρόμους.

Στο πλαίσιο της δράσης της Τροχαίας Ηρακλείου μικροί και μεγάλοι θα έχουμε την ευκαιρία:

  • Να γνωρίσουμε τα οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας.

  • Να ενημερωθούμε από τους αστυνομικούς σχετικά με τα οφέλη της χρήσης του προστατευτικού κράνους στα δίκυκλα και της ζώνης ασφαλείας στα αυτοκίνητα.

  • Να χρησιμοποιήσουμε τα γυαλιά προσομοίωσης χρήσης αλκοόλ και μέσα από ειδική άσκηση να αντιληφθούμε τους κινδύνους που εγκυμονεί η οδήγηση οχήματος υπό την επήρεια αλκοόλ.

Στα παιδιά που θα συμμετέχουν θα δοθούν ενημερωτικά φυλλάδια, σελίδες χρωματισμού, έπαινοι συμμετοχής και αναμνηστικά δώρα. Θα υπάρχει βιντεοσκόπηση και φωτογράφηση των δράσεων φυσικά με απόλυτο σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων.

Θα συμφωνήσουμε όλοι, πιστεύω, ότι η χρήση του ποδηλάτου είναι πολύ ευεργετική για την ψυχοκινητική ανάπτυξη των παιδιών μας. Βελτιώνει την αντίληψη και την κυριότητα της κίνησης του σώματος, της ισορροπίας, της μνήμης, της κατανομής της προσοχής, του συντονισμού κ.λπ. Εκτός, όμως, από το γεγονός ότι αποτελεί σημαντικό όφελος για το σώμα τους, είναι και ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος μετακίνησης για την μείωση της ρύπανσης του πλανήτη μας. Μέσω της χρήσης του ποδηλάτου μαθαίνουμε να σεβόμαστε το περιβάλλον, τους γύρω μας, μικρούς και μεγάλους, ακόμα και τον ίδιο μας τον εαυτό. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι κατανοητό το πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζουν τα παιδιά να χρησιμοποιούν σωστά και με ασφάλεια το ποδήλατο τους.

Σας καλούμε, λοιπόν, να παρευρεθείτε μαζί με τα παιδιά σας στο Πάρκο της Μικράς Ασίας, συνοδεύοντας τα στη διαδρομή τους με το ποδήλατο, ή συμμετέχοντας και εσείς με τα δικά σας ποδήλατα μέχρι την ολοκλήρωση του πρώτου μέρος της παραπάνω δράσης, ώστε να γίνετε και εσείς μέρος αυτής της ομαδικής προσπάθειας.

Προσδοκούμε ότι θα αγκαλιάσετε την συγκεκριμένη δράση με κοινό σκοπό να διαμορφώσουμε όλοι και όλες μαζί ένα πιο «πράσινο» και ασφαλές «αύριο» για τα παιδιά μας.

Ο Δ/ντής του Σχολείου

Χαχλάκης Γιάννης


8 Σεπ 2022

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 Αγαπητοί γονείς,

Σας ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά με υγεία, πρόοδο και δημιουργία.

Από τη φετινή σχολική χρονιά 2022-23, τέθηκε σε εφαρμογή το νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, στο οποίο έχει ενταχθεί και το σχολείο μας.

Το διευρυμένο Ολοήμερο επεκτείνεται στις 17:30 (από τις 16:00 που ίσχυε μέχρι σήμερα), προσφέροντας επιπλέον στήριξη στις οικογένειες και τους εργαζόμενους γονείς.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα του Ολοήμερου διαμορφώνεται ως εξής:

13.15- 13.20 Μετάβαση στην αίθουσα του Ολοήμερου

1η ΖΩΝΗ – ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟ ΓΕΥΜΑ

13.20 – 14.00 1η διδακτική ώρα - Γεύμα, Διατροφική Αγωγή

14.00 -14.10 Διάλειμμα

2η ΖΩΝΗ- ΜΕΛΕΤΗ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

14.10 -14.55 2η διδακτική ώρα – Μελέτη, προετοιμασία 1η αποχώρηση

14.55 -15.05 Διάλειμμα

15.05 -15.50 3η διδακτική ώρα – Μελέτη, προετοιμασία 2η αποχώρηση

15.50-15.55 Διάλειμμα

3η ΖΩΝΗ – ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ

15.55 -16.40 5η διδακτική ώρα – Σχολικοί μαθητικοί Όμιλοι

16.40-16.45 Διάλειμμα

16.45 -17.30 6η διδακτική ώρα – Σχολικοί μαθητικοί Όμιλοι 3η αποχώρηση

Για τη συγκρότηση και λειτουργία τμήματος του διευρυμένου προγράμματος απαιτείται η εγγραφή τουλάχιστον 10 μαθητών/τριών σε αυτό.

Οι μαθητές/τριες που έχουν εγγραφεί στο Ολοήμερο πρόγραμμα διατηρούν την εγγραφή τους σε αυτό, καθώς και τη δηλωθείσα στην αρχική αίτηση ώρα αποχώρησης.

Αν όμως επιθυμείτε να παρακολουθήσουν τα παιδιά σας το διευρυμένο πρόγραμμα του Ολοήμερου και να σχολούν στις 17.30 παρακαλούμε να συμπληρώσετε την επισυναπτόμενη υπεύθυνη δήλωση και να την προσκομίσετε στο σχολείο ή να μας την αποστείλετε στο mail του σχολείου mail@19dim-irakl.ira.sch.gr ως τη Δευτέρα 12/9/2022.