11 Ιουν 2024

Μέτρα προστασίας των μαθητών/μαθητριών από τον καύσωνα

ipourgeio 400px

1. Μέτρα προστασίας των μαθητών/μαθητριών από τον καύσωνα

Δείτε την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας   ΕΔΩ .

2. Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα 

Δείτε τις οδηγίες από το Υπουργείο Υγείας  ΕΔΩ .

1 Ιουν 2024

Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2024-2025

Η διαδικασία για την επιλογή των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α ́ τάξη των Μουσικών Γυμνασίων θα πραγματοποιηθεί τις εργάσιμες ημέρες από 19 έως 21 Ιουνίου 2024 και θα ξεκινήσει ταυτόχρονα σε όλα τα Μουσικά Σχολεία την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024 και ώρα 10.00 με τη γραπτή εξέταση των υποψηφίων [ακρόαση ηχητικού δίσκου (cd)].

Η διαδικασία για την επιλογή των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α ́ τάξη των Μουσικών Γυμνασίων θα πραγματοποιηθεί τις εργάσιμες ημέρες από 19 έως 21 Ιουνίου 2024 και θα ξεκινήσει ταυτόχρονα σε όλα τα Μουσικά Σχολεία την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024 και ώρα 10.00 με τη γραπτή εξέταση των υποψηφίων [ακρόαση ηχητικού δίσκου (cd)].

Μετά την ολοκλήρωση της γραπτής εξέτασης η διαδικασία εισαγωγής θα συνεχιστεί την ίδια ημέρα με την εξέταση των υποψηφίων από την αρμόδια επιτροπή. Αναλόγως του αριθμού των αιτήσεων η διαδικασία της εξέτασης των υποψηφίων από την αρμόδια επιτροπή δύναται να διαρκέσει έως την 21η Ιουνίου 2024.

Δείτε ΕΔΩ τα σχολεία και την αίτηση

Δείτε ΕΔΩ το έγγραφο

Δείτε ΕΔΩ την εγκύκλιο

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου τηλεφωνικά (2810-761696) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Email:mail@gym-mous-irakl.ira.sch.gr).

15 Μαΐ 2024

Διενέργεια έρευνας για την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης και την αποτίμηση της έκτασης των περιστατικών της Ενδοσχολικής Βίας και του Εκφοβισμού ΕΒΙΕ στο πλαίσιο του ν 5029_23 _Ζούμε Αρμονικά Μαζί_ Σπάμε τη Σιωπή_ Α 55

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), εκ μέρους του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., διεξάγει έρευνα, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, για την αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης των περιστατικών της Ενδοσχολικής Βίας και του Εκφοβισμού (Ε.ΒΙ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπό στοιχεία 41207/ΓΔ4/18-04-2024 Υ.Α. (Β΄ 2404). Τα αποτελέσματα της έρευνας θα ενισχύσουν τις υπάρχουσες παρεμβάσεις πρόληψης και αντιμετώπισης περιστατικών Ε.ΒΙ.Ε. σε εθνικό επίπεδο.

Η έρευνα διεξάγεται μέσω της υπηρεσίας διαδικτυακών ερευνών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (Π.Σ.Δ.) https://yourview.sch.gr/ με χρήση κλειδάριθμου ανωνυμοποίησης, τόσο ως προς τα φυσικά πρόσωπα όσο και ως προς τα σχολεία, και απευθύνεται σε μέλη της σχολικής κοινότητας, δηλαδή:

α) μαθητές/τριες της Ε΄ και της Στ΄ τάξης του Δημοτικού, όλων των τάξεων του Γυμνασίου και της Α΄ τάξης του Λυκείου,

β) εκπαιδευτικούς και

γ) γονείς ή έχοντες/ουσες την επιμέλεια των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών των σχολικών μονάδων που ανήκουν στο αντιπροσωπευτικό δείγμα σχολείων που επισυνάπτεται

Οι σχολικές μονάδες έχουν επιλεγεί με αναλογική στρωματοποιημένη δειγματοληψία, ώστε να γίνει συλλογή αντιπροσωπευτικών δεδομένων για το σύνολο της χώρας.

Επισημαίνεται ότι, ως προς τις σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που έχουν επιλεγεί ως δείγμα, η έρευνα απευθύνεται μόνο σε εκπαιδευτικούς και γονείς ή έχοντες/ουσες την επιμέλεια μαθητών/τριών των αντίστοιχων τάξεων στις οποίες απευθύνεται η έρευνα.

 Για την ομαλή πραγματοποίηση της έρευνας ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Οι Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης έχουν την ευθύνη της διεξαγωγής και της παρακολούθησης των διαδικασιών της έρευνας στις σχολικές μονάδες της Διεύθυνσής τους και έχουν την υποχρέωση επίλυσης τυχόν διαδικαστικών προβλημάτων. Στην εξαιρετική περίπτωση που επιλεγείσα σχολική μονάδα αιτιολογημένα αδυνατεί να συμμετάσχει στην έρευνα (π.χ. τοπικοί εορτασμοί/αργίες, σοβαρά κωλύματα ασθένειας), αντικαθίσταται με ευθύνη της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης από άλλη σχολική μονάδα με τα ίδια χαρακτηριστικά. Η ενημέρωση της νέας μονάδας για τη συμμετοχή της στην έρευνα γίνεται με ευθύνη της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
 • Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης υποστηρίζουν τη διεξαγωγή της έρευνας στα σχολεία ευθύνης τους που περιλαμβάνονται στο δείγμα σχολικών μονάδων.
 • Ο/Η Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας έχει την ευθύνη της διενέργειας των προπαρασκευαστικών ενεργειών στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα, όπως περιγράφονται στην ενότητα Α’ της παρούσας εγκυκλίου. Στην εξαιρετική περίπτωση που επιλεγείσα σχολική μονάδα αιτιολογημένα αδυνατεί να συμμετάσχει στην έρευνα, ο/η Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας ενημερώνει άμεσα την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την αντικατάστασή της από άλλη μονάδα με τα ίδια χαρακτηριστικά.
 • Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου της έρευνας από τους/τις μαθητές/τριες διενεργείται με βάση το χρονοδιάγραμμα που περιγράφεται στην ενότητα Α’ της παρούσας εγκυκλίου.
 • Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων από όλους/ες τους/τις συμμετέχοντες/ουσες είναι προαιρετική και ανώνυμη. Ωστόσο, η συμπλήρωσή τους είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς θα συνεισφέρει στην αποτύπωση μιας σαφέστερης και πληρέστερης εικόνας σχετικά με περιστατικά Ε.Β.Ι.Ε., η οποία θα βασίζεται στις μαρτυρίες των μελών της σχολικής κοινότητας.

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) καλεί, εκ μέρους του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., τους/τις Διευθυντές/ντριες των δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν στο αντιπροσωπευτικό δείγμα σχολείων που επισυνάπτεται, να ενημερώσουν το σύνολο των μαθητών/τριών, των εκπαιδευτικών και των γονέων των εχόντων/ουσών την επιμέλεια των μαθητών/τριών της σχολικής μονάδας τους, για τα ακόλουθα:

Α. Προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη διενέργεια της έρευνας

Α1. Έντυπο Συναίνεσης για συμμετοχή μαθητών/τριών στην έρευνα

Οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων που μετέχουν στην παρούσα έρευνα, διανέμουν άμεσα (έως 15-05-2024), για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο Γενικής Εκπαίδευσης, στους/στις μαθητές/τριες των τάξεων στις οποίες απευθύνεται η έρευνα, το Έντυπο Συναίνεσης Γονέα ή Έχοντα/ουσας την Επιμέλεια για Συμμετοχή στην Έρευνα (Παράρτημα Γ), και ζητούν να επιστραφεί υπογεγραμμένο την επόμενη ημέρα. Για τα Λύκεια Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης η ενέργεια αυτή θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα 16-18 Σεπτεμβρίου.

Αντίστοιχα, για τις σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης το έντυπο Συναίνεσης (Παράρτημα Δ) διανέμεται σε όλους τους γονείς ή έχοντες/ουσες την επιμέλεια μαθητών/τριών έως 15-05-2024, και ζητείται να επιστραφεί υπογεγραμμένο την επόμενη ημέρα.

Α2. Δημιουργία κλειδάριθμων από τα σχολεία

Οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων που μετέχουν στην παρούσα έρευνα, δημιουργούν τους κλειδάριθμους με τη διαδικασία που περιγράφεται στο Παράρτημα Α για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, γονείς ή τους/τις έχοντες/ουσες την επιμέλεια μαθητών/τριών, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

Σχολικές Μονάδες Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Γυμνάσια – Τάξεις Α’, Β’, Γ’: 16-17 Μαΐου 2024

Δημοτικά – Τάξεις Ε’, Στ’: 21-22 Μαΐου 2024

Λύκεια – Τάξη Α’ σχολικού έτους 2023- 2024 *: 19-20 Σεπτεμβρίου 2024

*Αναφορικά με τη συμμετοχή των μαθητών/τριών που το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν στην Α’ Λυκείου, σημειώνεται ότι θα κληθούν να συμμετάσχουν στην έρευνα τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν θα είναι πλέον μαθητές/τριες της Β’ Λυκείου.

Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Οι κλειδάριθμοι αφορούν μόνο σε εκπαιδευτικούς και γονείς ή έχοντες/ουσες την επιμέλεια μαθητών/τριών των αντίστοιχων τάξεων στις οποίες απευθύνεται η έρευνα (της Ε’ και της Στ’ τάξης του Δημοτικού, όλων των τάξεων του Γυμνασίου και της Α’ τάξης του Λυκείου) και δημιουργούνται στο χρονικό διάστημα 16-17 Μαΐου 2024.

Οι παραπάνω αναφερόμενες προθεσμίες είναι αυστηρές. Αν παραβιαστούν, το σχολείο ενδεχομένως να μην έχει δυνατότητα συμμετοχής στην έρευνα.

Α3. Διανομή κλειδάριθμων στους/στις συμμετέχοντες/ουσες

 • Η διανομή των κλειδάριθμων στους/στις μαθητές/τριες θα γίνει με τυχαίο τρόπο και χωρίς καταγραφή από τον/την εκπαιδευτικό του σχολείου που έχει οριστεί ως υπεύθυνος/η, για τη διαχείριση των αναφορών ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού κατά την ημέρα συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου (ενότητα Β’). Σημειώνεται ότι σε περίπτωση κωλύματος του/της υπεύθυνου/ης εκπαιδευτικού, την ευθύνη αυτή αναλαμβάνει ο/η Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας.
 • Η διανομή των κλειδάριθμων, καθώς και των οδηγιών του Παραρτήματος ΣΤ, σε εκπαιδευτικούς, γονείς ή έχοντες/ουσες την επιμέλεια μαθητών/τριών, θα γίνει με τυχαίο τρόπο και χωρίς καταγραφή από τον υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό ή τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου, τουλάχιστον μία (1) ημέρα πριν την ημερομηνία συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου (ενότητα Β’).

Β. Διενέργεια έρευνας (συμπλήρωση ερωτηματολογίου)

Β1. Σε μαθητές/μαθήτριες

 • Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου από τους/τις μαθητές/τριες θα γίνεται κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου, με χρήση των υπολογιστών του σχολείου (π.χ. εργαστήριο πληροφορικής) και χρόνο συμπλήρωσης έως δύο (2) διδακτικές ώρες.
 • Ο/Η εκπαιδευτικός του σχολείου που έχει οριστεί υπεύθυνος/η για τη διαχείριση των αναφορών ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού, θα υποστηρίξει τους μαθητές/τριες στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων και θα επιλύει τυχόν απορίες τους που μπορεί να προκύπτουν, κατά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Επισημαίνεται και πάλι ότι στην περίπτωση κωλύματος του/της υπεύθυνου/ης εκπαιδευτικού, την ευθύνη αυτή αναλαμβάνει ο/η Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας.
 • Ειδικότερα, πριν την έναρξη της έρευνας ο/η υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός παρακαλείται να ακολουθήσει τις οδηγίες του Παραρτήματος Β και να ενημερώσει τους μαθητές/τριες για τις οδηγίες του Παραρτήματος ΣΤ. 
 • Χρονοδιάγραμμα συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου:

Δημοτικά – Τάξεις Ε’, Στ’: 27-31 Μαΐου 2024

Γυμνάσια – Τάξεις Α’, Β’, Γ’: 20-24 Μαΐου 2024

Λύκεια Τάξη Β’ σχολικού έτους 2024- 2025: 23-27 Σεπτεμβρίου 2024

Β2. Σε γονείς και σε έχοντες/ουσες την επιμέλεια μαθητών/τριών

 • Ο/Η Διευθυντής/ντρια παραδίδει με τυχαίο τρόπο και χωρίς καταγραφή σε κάθε συμμετέχοντα/ουσα στην έρευνα γονέα ή έχοντα/ουσα την επιμέλεια μαθητή/τριας τον κλειδάριθμο και εκτυπωμένες τις οδηγίες του Παραρτήματος ΣΤ που αφορούν στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.
 • Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι/ες μαθητές/τριες από την ίδια οικογένεια φοιτούν στην ίδια σχολική μονάδα και στις τάξεις που θα λάβουν μέρος στην έρευνα, τότε θα δοθεί ξεχωριστός κλειδάριθμος για κάθε μαθητή/τρια για να συμπληρωθούν τα αντίστοιχα ερωτηματολόγια.
 • Οι γονείς ή οι έχοντες/ουσες την επιμέλεια μαθητή/τριας, ακολουθώντας τις οδηγίες του Παραρτήματος ΣΤ, προχωρούν στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.
 • Χρονοδιάγραμμα συμπλήρωσης ερωτηματολογίου γονέων ή εχόντων/ουσών την επιμέλεια μαθητών/τριών: Ίδιο με των μαθητών/τριών.

Β3. Σε εκπαιδευτικούς

 • Ο/Η Διευθυντής/ντρια διανέμει το Έντυπο Συναίνεσης Εκπαιδευτικού για Συμμετοχή στην Έρευνα στους/στις εκπαιδευτικούς του σχολείου (Παράρτημα Ε).
 • Ο/Η Διευθυντής/ντρια παραδίδει με τυχαίο τρόπο και χωρίς καταγραφή σε κάθε εκπαιδευτικό του σχολείου που συμμετέχει στην έρευνα τον κλειδάριθμο και τις οδηγίες του Παραρτήματος ΣΤ.
 • Οι εκπαιδευτικοί, ακολουθώντας τις οδηγίες του Παραρτήματος ΣΤ, προχωρούν στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είτε από το σχολείο είτε από την οικία τους.
 • Χρονοδιάγραμμα συμπλήρωσης ερωτηματολογίου: Ίδιο με των μαθητών/τριών.

Έγγραφα:


14 Μαΐ 2024

Διαδικασία εγγραφής – επιλογής μαθητών στην Α' τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων για το σχολ. έτος 2022-2023

Λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. 21320/Δ2/24-02-2021 Υ.Α. «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Σχολείων» (Β΄ 886) διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ Β΄ 1065/19-03-2021 σας ενημερώνουμε ότι στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Σχολείων (Γυμνασίων) εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι Δημοτικών Σχολείων, εφόσον επιτύχουν σε εξετάσεις που διενεργούνται για την επιλογή μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Σχολείων (Γυμνασίων). Στα Καλλιτεχνικά Σχολεία λειτουργούν τρεις κατευθύνσεις: α) Εικαστικών Τεχνών β) Θεάτρου-Κινηματογράφου γ) Χορού.

Για την εισαγωγή μαθητών στα Καλλιτεχνικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-2025, οι γονείς/κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών από τις 13 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2024 και ώρα 14:00 υποβάλλουν από κοινού ηλεκτρονικά, αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής, στο Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να μπουν στην ιστοσελίδα του σχολείου www.art-sch.gr.

Στην παραπάνω ιστοσελίδα θα αναρτηθεί στις 13 Μαΐου το πρωί (από 8:15 π.μ και εξής) ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής υποψήφιου-ας. MONO ηλεκτρονικά θα γίνεται η υποβολή της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι γονείς/κηδεμόνες δύνανται να απευθύνονται τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Καλλιτεχνικό Σχολείο, όπου υπέβαλαν την αίτησή τους. Στοιχεία επικοινωνίας Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου: Τηλ. 2810-762610, Email: mail@gym-kallitech.ira.sch.gr

Για τον καθορισμό των ημερομηνιών των εξετάσεων θα γίνει εγκαίρως ενημέρωση με νέο έγγραφο.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

ΕΞΕ – 44209 – 2024 – Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2024_2025

Εγκύκλιος 117162_ΕΓΓΡΑΦΕΣ_ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ Ν4800

ΣΥΝ_44209_ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ _2024_25

Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2024 – 2025

Όσοι επιθυμείτε να εγγραφούν τα παιδιά σας στο Μουσικό Σχολείο (Γυμνάσιο), για το σχολικό έτος 2024-2025 και να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να υποβάλλετε ηλεκτρονικά αίτηση από από τις 13 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2024 και ώρα 14:00 .

Οι υποψήφιοι για επιλογή και φοίτηση στην Α' τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων, δε στερούνται του δικαιώματος υποβολής αίτησης για συμμετοχή σε κλήρωση άλλου Πρότυπου ή Πειραματικού Γυμνασίου.

Για το Μουσικό Γυμνάσιο Ηρακλείου οι γονείς/κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών υποβάλλουν από κοινού ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής εδώ ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, αφού επικοινωνήσετε στο τηλ. 2810761696, εργάσιμες ημέρες και ώρες ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου mail@gym-mous-irakl.ira.sch.gr με το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

ΕΞΕ – 44215 – 2024 – Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2024_2025

Εγκύκλιος 117162_ΕΓΓΡΑΦΕΣ_ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ Ν4800

ΣΥΝ_44215_ΜΟΥΣΙΚΑ_ΣΧ _2024_25 (Στο τέλος αυτού του αρχείου θα βρείτε ΑΙΤΗΣΗ (γονέων/κηδεμόνων) για να την υποβάλλετε έντυπα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.)


28 Φεβ 2024

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου εγγράφονται για το σχολικό έτος 2024-2025, υποχρεωτικά, όσοι μαθητές γεννήθηκαν από 1-1-2018 έως 31-12-2018.

Για την εγγραφή στην Α΄ τάξη απαιτούνται:

 1. Το βιβλιάριο υγείας του μαθητή ή προσκόμιση άλλου εγγράφου στο οποίο θα φαίνονται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια

 2. Αποδεικτικό στοιχείο στο οποίο να φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (λογαριασμός ΔΕΗ με όνομα παρόχου το ονοματεπώνυμο του γονέα του μαθητή, Ε1 φορολογικού έτους 2023, μισθωτήριο)

 3. Βεβαίωση φοίτησης Νηπιαγωγείου, η οποία εκδίδεται από το νηπιαγωγείο που φοιτά το παιδί και θα προσκομιστεί από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του μαθητή για την εγγραφή του στο δημοτικό

 4. Αίτηση εγγραφής, θα συμπληρωθεί στο σχολείο.

 5. Υπεύθυνη δήλωση, του γονέα που δε θα προσέλθει στον χώρο μας ότι συναινεί για την εγγραφή του παιδιού στο Σχολείο.

 6. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας θα σας δοθεί από το Σχολείο και θα μας το προσκομίσετε τον Σεπτέμβριο

Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται από 1 έως 20 Μαρτίου 2024 κάθε ημέρα από τις 8:30 έως 11:30.

Επισημαίνουμε ότι:

Α) Το Πιστοποιητικό γέννησης του υποψήφιου μαθητή για την εγγραφή, θα αναζητηθεί από το σχολείο.

Β) Όποιοι γονείς επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά στο Ολοήμερο πρόγραμμα αρκεί η συμπλήρωση της σχετικής αίτησης-δήλωσης. Δεν απαιτούνται επιπλέον δικαιολογητικά.

Γ) Εδώ θα βρείτε τον πολεοδομικό χάρτη με τα όρια της περιοχής του σχολείου.


Με εκτίμηση,

Ο Δ/ντής του Σχολείου

Χαχλάκης Γιάννης

Επίσκεψη στο καλλιτεχνικό εργαστήριο μπρούτζινων αγαλμάτων

Με αφορμή το μάθημα της Ιστορίας, οι μαθητές της Γ’ τάξης επισκέφθηκαν το καλλιτεχνικό εργαστήριο μπρούτζινων αγαλμάτων και έργων τέχνης «The Bronze» που βρίσκεται στο Βιοτεχνικό Πάρκο της Ανώπολης.

Τα παιδιά μας παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενθουσιασμό και ενδιαφέρον το πρόγραμμα που ετοίμασαν οι υπεύθυνοι του εργαστηρίου. Μέσω της βιωματικής μάθησης είχαν την ευκαιρία να ταξιδέψουν χιλιάδες χρόνια πίσω στην ιστορία του ανθρώπου, να γνωρίσουν τη μέθοδο χύτευσης του μετάλλου για τη δημιουργία αγαλμάτων και άλλων έργων τέχνης και να συμμετάσχουν ενεργά στη δημιουργία του δικού τους μπρούτζινου αντικειμένου.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους υπεύθυνους του εργαστηρίου για την υπέροχη φιλοξενία και την εκπληκτική εμπειρία που προσέφεραν στους μαθητές μας!!20 Φεβ 2024

Ασφάλεια στο διαδίκτυο

Αγαπητοί γονείς,

Όσο αναγκαία, απαραίτητη και χρήσιμη θεωρείται από όλους μας η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του διαδικτύου για την αναζήτηση και τη χρήση της πληροφορίας, άλλο τόσο επικίνδυνο γίνεται εξ’ αιτίας της γοητείας και της καθηλωτικής επίδρασης που ασκεί στον χρήστη σε συνδυασμό με την συναισθηματική αποστασιοποίηση και την ‘ψευδαίσθηση’ κοινωνικής αλληλεπίδρασης που προσφέρει.

Θα συμφωνήσουμε όλοι, ότι η εκπαίδευση ανηλίκων και ενήλικων και όχι ο αποκλεισμός από τα ψηφιακά μέσα, είναι ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος για την ελαχιστοποίηση των όποιων κινδύνων ελλοχεύουν στη χρήση του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η ελλιπής ενημέρωση των γονέων και η άγνοια, οδηγεί συχνά τα παιδιά ανεμπόδιστα σε ηλεκτρονικά περιβάλλοντα ακατάλληλα για την ηλικία και την ψυχοσυναισθηματική τους ωριμότητα.

Ενδυναμώνοντας τον ρόλο μας ως γονείς και εκπαιδευτικοί στον τομέα αυτό, αυξάνουμε σημαντικά την πιθανότητα χρήσης του διαδικτύου δημιουργικά και με ασφάλεια, μειώνοντας ταυτόχρονα την έκθεση των παιδιών σε «επικίνδυνες σχέσεις».

Ενδεικτικά αναφέρουμε το «Σχολικό εκφοβισμό». Τα παιδιά μας θα πρέπει να διδαχθούν τρόπους συνειδητοποίησης και απόρριψής του. Πρόκειται για ένα φαινόμενο νεανικής παραβατικότητας που εμφανίζεται σε πολλές χώρες του κόσμου. Αναφέρεται στη χρήση βίας μεταξύ μαθητών ή συνομίληκων παιδιών με στόχο να προκληθεί φόβος, πόνος ή αναστάτωση.

Στο πλαίσιο αυτό αλλά και ενδυναμώνοντας τους μαθητές μας για την μετάβασή τους στο Γυμνάσιο, σας αποστέλλουμε χρήσιμο υλικό, αντίστοιχο με αυτό που ήδη χρησιμοποιούμε στο Σχολείο, προσδοκώντας στην ευαισθητοποίηση, πρόληψη αλλά και αντιμετώπιση των όποιων κινδύνων κρύβει η κακή και αλόγιστη χρήση του διαδικτύου.


1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ

2. ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

3. ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ


                                                                              Με εκτίμηση

                                                                       Ο Δ/ντής του Σχολείου

                                                                           Χαχλάκης Γιάννης


28 Ιαν 2024

Επίσκεψη στην Ιατρική Σχολή

Οι μαθητές της Γ τάξης επισκέφθηκαν την Ιατρική Σχολή στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων. Μια ξεχωριστή εμπειρία που προσέφερε στους μικρούς μας μαθητές μια πρωτόγνωρη ματιά στον συναρπαστικό κόσμο της ιατρικής και της ανατομίας.

Το πρόγραμμα που παρακολουθήσαν, με τίτλο “Εργαστήριο Μικρού Ερευνητή - Γνώρισε το Σώμα Σου: Παιχνίδι Ανατομίας”, αποτελούσε μια ενδιαφέρουσα σύνθεση παιχνιδιού και εκπαίδευσης.

Οι μικροί μας ερευνητές είχαν την ευκαιρία να εξερευνήσουν το ανθρώπινο πρόπλασμα και να αποκτήσουν βασικές πληροφορίες για το ανθρώπινο σώμα. Στη συνέχεια, χωρισμένοι σε ομάδες, αφαίρεσαν και επανατοποθέτησαν με μεγάλο ενθουσιασμό στη σωστή θέση τα διάφορα όργανα. Η δραστηριότητα αυτή ενίσχυσε την κατανόηση τους για την ανατομία, ενώ ταυτόχρονα αναπτύχθηκαν οι ομαδικές τους δεξιότητες.


Εξέλιξη Δράσης: Όταν η μάθηση γίνεται… δημιουργία

Η δράση συνεχίστηκε δυναμικά την επόμενη ημέρα στην τάξη μας. Οι μαθητές, έχοντας αποκτήσει πολύτιμες εμπειρίες και γνώσεις, αποφάσισαν να εφαρμόσουν τις γνώσεις που είχαν αποκτήσει.

Χωρισμένοι σε ομάδες ανέλαβαν τον ρόλο των καλλιτεχνών και των ανατόμων.

Χρησιμοποιώντας χαρτί του μέτρου, σχεδίασαν δύο περιγράμματα του ανθρώπινου σώματος. Η μια ομάδα ανέλαβε την εικονογράφηση των εσωτερικών οργάνων, ενώ η άλλη επικεντρώθηκε στα εξωτερικά.

Η τάξη μας μεταμορφώθηκε σε έναν χώρο δημιουργίας, γεμάτο ζωντάνια και μάθηση.

Οι μαθητές, εμπνευσμένοι από την εμπειρία τους στην Ιατρική Σχολή, απέδειξαν πόσο ισχυρή μπορεί να είναι η μάθηση όταν συνδυάζεται με τον δημιουργικό τρόπο έκφρασης.