14 Μαΐ 2024

Διαδικασία εγγραφής – επιλογής μαθητών στην Α' τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων για το σχολ. έτος 2022-2023

Λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. 21320/Δ2/24-02-2021 Υ.Α. «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Σχολείων» (Β΄ 886) διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ Β΄ 1065/19-03-2021 σας ενημερώνουμε ότι στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Σχολείων (Γυμνασίων) εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι Δημοτικών Σχολείων, εφόσον επιτύχουν σε εξετάσεις που διενεργούνται για την επιλογή μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Σχολείων (Γυμνασίων). Στα Καλλιτεχνικά Σχολεία λειτουργούν τρεις κατευθύνσεις: α) Εικαστικών Τεχνών β) Θεάτρου-Κινηματογράφου γ) Χορού.

Για την εισαγωγή μαθητών στα Καλλιτεχνικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-2025, οι γονείς/κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών από τις 13 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2024 και ώρα 14:00 υποβάλλουν από κοινού ηλεκτρονικά, αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής, στο Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να μπουν στην ιστοσελίδα του σχολείου www.art-sch.gr.

Στην παραπάνω ιστοσελίδα θα αναρτηθεί στις 13 Μαΐου το πρωί (από 8:15 π.μ και εξής) ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής υποψήφιου-ας. MONO ηλεκτρονικά θα γίνεται η υποβολή της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι γονείς/κηδεμόνες δύνανται να απευθύνονται τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Καλλιτεχνικό Σχολείο, όπου υπέβαλαν την αίτησή τους. Στοιχεία επικοινωνίας Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου: Τηλ. 2810-762610, Email: mail@gym-kallitech.ira.sch.gr

Για τον καθορισμό των ημερομηνιών των εξετάσεων θα γίνει εγκαίρως ενημέρωση με νέο έγγραφο.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

ΕΞΕ – 44209 – 2024 – Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2024_2025

Εγκύκλιος 117162_ΕΓΓΡΑΦΕΣ_ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ Ν4800

ΣΥΝ_44209_ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ _2024_25