28 Φεβ 2024

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου εγγράφονται για το σχολικό έτος 2024-2025, υποχρεωτικά, όσοι μαθητές γεννήθηκαν από 1-1-2018 έως 31-12-2018.

Για την εγγραφή στην Α΄ τάξη απαιτούνται:

  1. Το βιβλιάριο υγείας του μαθητή ή προσκόμιση άλλου εγγράφου στο οποίο θα φαίνονται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια

  2. Αποδεικτικό στοιχείο στο οποίο να φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (λογαριασμός ΔΕΗ με όνομα παρόχου το ονοματεπώνυμο του γονέα του μαθητή, Ε1 φορολογικού έτους 2023, μισθωτήριο)

  3. Βεβαίωση φοίτησης Νηπιαγωγείου, η οποία εκδίδεται από το νηπιαγωγείο που φοιτά το παιδί και θα προσκομιστεί από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του μαθητή για την εγγραφή του στο δημοτικό

  4. Αίτηση εγγραφής, θα συμπληρωθεί στο σχολείο.

  5. Υπεύθυνη δήλωση, του γονέα που δε θα προσέλθει στον χώρο μας ότι συναινεί για την εγγραφή του παιδιού στο Σχολείο.

  6. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας θα σας δοθεί από το Σχολείο και θα μας το προσκομίσετε τον Σεπτέμβριο

Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται από 1 έως 20 Μαρτίου 2024 κάθε ημέρα από τις 8:30 έως 11:30.

Επισημαίνουμε ότι:

Α) Το Πιστοποιητικό γέννησης του υποψήφιου μαθητή για την εγγραφή, θα αναζητηθεί από το σχολείο.

Β) Όποιοι γονείς επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά στο Ολοήμερο πρόγραμμα αρκεί η συμπλήρωση της σχετικής αίτησης-δήλωσης. Δεν απαιτούνται επιπλέον δικαιολογητικά.

Γ) Εδώ θα βρείτε τον πολεοδομικό χάρτη με τα όρια της περιοχής του σχολείου.


Με εκτίμηση,

Ο Δ/ντής του Σχολείου

Χαχλάκης Γιάννης