20 Ιαν 2024

Εκλογές στην τάξη

Οι μαθητές της Γ2 τάξης στο πλαίσιο του μαθήματος της Μελέτης Περιβάλλοντος ερεύνησαν τις έννοιες της κοινότητας και του δήμου. Μέσα από ενδιαφέροντα μαθήματα, συζητήσεις, και πρακτικές δραστηριότητες, οι μαθητές μας απέκτησαν γνώση για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο δήμος και πώς οι δημοτικές εκλογές συμβάλλουν στη διαμόρφωση του κοινού μας μέλλοντος.

Στη συνέχεια, οι μαθητές μας αποφάσισαν να φέρουν τις δικές τους εκλογές μέσα στην τάξη. Κάθε μαθητής είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις ιδέες και τα σχέδιά του για τη βελτίωση της σχολικής μας κοινότητας.

Οι εκλογές αυτές διεξήχθησαν με δημοκρατικό πνεύμα, με κάθε μαθητή να ψηφίζει για την πρόταση που τον εκπροσωπούσε καλύτερα. Οι εκπρόσωποι της τάξης επιλέχτηκαν με σεβασμό στις απόψεις όλων, και τώρα οι εκλεγμένοι αναλαμβάνουν το καθήκον να υλοποιήσουν τις ιδέες που υποσχέθηκαν στην τάξη τους.

Μέσα από αυτήν την εμπειρία, οι μικροί μας μαθητές ανέπτυξαν δεξιότητες όπως η συνεργασία, η εκφραστικότητα και η κατανόηση των δημοκρατικών αξιών.